Pogoji in pravila bivanja v varni hiši


Od vsake uporabnice, ki se odloči za bivanje v varni hiši pričakujemo, da upošteva hišni red in pravila bivanja.

Prispevek stanovalk za bivanje v varni hiši za leto 2024

Denarna socialna pomoč od 10.april 2023 znaša 465,34 €.

 • 30% od denarne socialne pomoči za žensko = 140,00 €
 • 10% od denarne pomoči za prvega otroka = 46,00 €
 • 5% od denarne socialne pomoči za vsakega nadaljnjega otroka = 23,00 €

Ženska brez otrok

Plačilo bivanja: 140,00 €

Ženska + 1 otrok

Plačilo bivanja: 186,00 €

Ženska + 2 otroka

Plačilo bivanja: 209,00 €


Ženska + 3 otroci

Plačilo bivanja: 232,00 €

Ženska + 4 otroci

Plačilo bivanja: 255,00 €

Prispevek stanovalk za bivanje v varni hiši za leto 2020

Denarna socialna pomoč od 1. avgusta 2019 znaša 402,18 €.

 • 30% od denarne socialne pomoči za žensko = 120,00 €
 • 10% od denarne pomoči za prvega otroka = 40,00 €
 • 5% od denarne socialne pomoči za vsakega nadaljnjega otroka = 20,00 €

Ženska brez otrok

Plačilo bivanja: 120,00 €

Ženska + 1 otrok

Plačilo bivanja: 160,00 €

Ženska + 2 otroka

Plačilo bivanja: 180,00 €


Ženska + 3 otroci

Plačilo bivanja: 200,00 €

Ženska + 4 otroci

Plačilo bivanja: 220,00 €

Sprejem

Ženska, ki potrebuje umik v varno hišo, pokliče v varno hišo in se dogovori za uvodni razgovor. Lahko pa se oglasite na pristojnem Centru za socialno delo. Pomoč v obliki informiranja in svetovanja dobijo tudi ženske, ki se še niso odločile za umik pred nasiljem. Uporabnice s težavami v duševnem zdravju in ženske, ki imajo težave z odvisnostjo (alkohol, droge ...) so lahko sprejete ob sočasni vključitvi v program zdravljenja. Otrok moškega spola, ki so dopolnili 15 let starosti v varno hišo ne sprejemamo.

Bivanje

Bivanje v varni hiši je prostovoljno! Upoštevati je potrebno le pravila, ki omogočajo prijetno skupno bivanje. Vsaka uporabnica ima svojo sobo, drugi prostori so skupni. S pomočjo strokovno usposobljenih svetovalk je aktivno reševanje stiske lažje. Svetovalke nudijo informacije, reševanje stiske lažje. Svetovalke nudijo informacije, psihosocialno oporo, spremljanje pri različnih postopkih psihosocialno oporo, spremljanje pri različnih postopkih v inštitucijah... Profesionalno so zavezane k varovanju osebnih podatkov.


Varnost

Od naših stanovalk pričakujemo, da bodo upoštevale načelo zaupnosti in anonimnosti, ter brezpogojno varovale tajnost lokacije varne hiše. Zaupno nas lahko pokličete po telefonu.

Prispevek za bivanje

Cena bivanja je enotna za vse uporabnice. Mesečni znesek znaša 30% denarne socialne pomoči za žensko 10 % za prvega otroka, ter 5 % za drugega otroka in vsakega nadaljnjega otroka. V primeru hude finančne stiske se plačilo bivanja ureja v okviru finančnih zmožnosti.

PRAVILA BIVANJA V VARNI HIŠI

 • Uporabnica varuje tajnost lokacije.
 • Vselitev možna z otroci (fantje le do 15. leta).
 • V času bivanja v varni hiši uporabnica vodi lastno gospodinjstvo in sama skrbi za varstvo in vzgojo otrok.
 • Uporabnice otrok ne puščajo samih, med seboj se dogovarjajo za varstvo v času nujnih opravkov izven hiše.
 • Uporabnice same skrbijo za red in čistočo svoje sobe, skupaj pa vzdržujejo higieno skupnih prostorov.
 • Obiski v varni hiši niso dovoljeni.
 • Prepovedano je prinašanje in uživanje alkoholnih pijač ter drog.
 • Uporabnice plačajo prispevek za bivanje.
KONTAKT